Hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động bảo vệ môi trường

Ngày 14/01/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2009/NĐ-CP về hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động bảo vệ môi trường. Theo đó, nhằm giảm thiểu tốc độ và tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, Chính phủ dành nhiều hỗ trợ, ưu đãi về cơ sở vật chất, đất đai, vốn, hỗ trợ thuế, tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích các hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường, tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường...

Cũng theo đó, mức độ và phạm vi ưu đãi, hỗ trợ được điều chỉnh bảo đảm phù hợp với chính sách bảo vệ môi trường từng thời kỳ.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường (cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung) sẽ được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Trong trường hợp nhà nước chưa cân đối kịp vốn hỗ trợ thì chủ đầu tư được sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác, số vốn này sẽ được trừ vào các khoản khác mà theo quy định chủ đầu tư phải nộp ngân sách. Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển chất thải từ nguồn phát thải đến cơ sở xử lý chất thải và 50% giá điện phục vụ trực tiếp sản xuất.

Chủ đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường còn được Nhà nước hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Những công trình hoạt động bảo vệ môi trường như xây dựng trạm quan trắc môi trường, hệ thống kết cầu hạ tầng bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề... được giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 5 năm, kể từ ngày giao đất.

Tùy theo tính chất của từng cơ sở xây dựng công trình bảo vệ môi trường, Nhà nước hỗ trợ từ 30-50% vốn đầu tư xây dựng, số còn lại được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng của Ngân hàng và các Quỹ liên quan trong việc cho vay vốn để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường cũng được ưu đãi về: thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất, nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng; phí và ưu đãi về khấu hao tài sản cố định (cụ thể là tài sản cố định được khấu hao nhanh từ 1,5-2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành). Ngoài ra nhà nước còn hỗ trợ về giá đối với sản phẩm, tặng các giải thưởng vê bảo vệ môi trường và hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn.


. Theo Website Chính phủ

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục