Hỗ trợ kỹ thuật đối với nhà sản xuất sản phẩm hiệu suất năng lượng cao

Hỗ trợ kỹ thuật đối với nhà sản xuất sản phẩm hiệu suất năng lượng cao
(LuatVietnam) Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.
Theo đó, nhằm góp phần giảm đầu tư cho phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường; khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các dự án về giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin; phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng…
Cụ thể như: Hỗ trợ nhà sản xuất đầu tư chuyển đổi công nghệ, dây chuyền áp dụng sản xuất các sản phẩm sử dụng năng lượng đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng; hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, cải thiện hiệu suất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; triển khai các hoạt động hỗ trợ như kiểm toán năng lượng; khảo sát, phân tích các khả năng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, thực hiện tiết kiệm năng lượng, khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí năng lượng; hỗ trợ cải thiện hiệu suất của dây chuyền sản xuất…
Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính khoảng 930 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn từ các doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hồ sơ cấp GCN đăng ký quyền xuất khẩu

Hồ sơ cấp GCN đăng ký quyền xuất khẩu

Hồ sơ cấp GCN đăng ký quyền xuất khẩu

Ngày 27/09/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (sau đây gọi là thương nhân không hiện diện). Theo quy định tại Thông tư này, hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu bao gồm: Đơn đề nghị cấp GCN đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; bản chính giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài nơi thương nhân đăng ký thành lập về việc thương nhân không hiện diện không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại, không có tiền án…

Thành lập 3 Vụ mới thuộc Văn phòng Chính phủ

Thành lập 3 Vụ mới thuộc Văn phòng Chính phủ

Thành lập 3 Vụ mới thuộc Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/09/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, quy định cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ bao gồm 19 Vụ, Cục, đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong đó, đáng chú ý là quy định thay thế các Vụ Địa phương, Vụ Hành chính và Vụ Tài vụ bằng 03 vụ mới như: Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương (gọi tắt là Vụ III); Vụ Văn thư Hành chính và Vụ Kế hoạch tài chính... Bạn đọc có thể sử dụng Dịch vụ LuatVietnam-SMS để nhận toàn văn văn bản này bằng cách nhắn tin đến 6689 theo cấu trúc: VB 74/2012/ND-CP Email nhận…

Lệ phi cấp CMND mới tối đa 70.000 đồng

Lệ phi cấp CMND mới tối đa 70.000 đồng

Lệ phi cấp CMND mới tối đa 70.000 đồng

Ngày 20/09/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân (CMND) mới. Theo quy định tại Thông tư này, mức thu lệ phí cấp CMND dao động từ 20.000 - 70.000 đồng, cụ thể: Mức thu lệ phí đối với các trường hợp thu nhận ảnh trực tiếp (ảnh thu qua camera) là 30.000 đồng với cấp mới, 50.000 đồng với cấp đổi và 70.000 đồng với cấp lại