Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến

Từ ngày 03/03/2019, nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến sẽ được thực hiện theo Thông tư 03/2019/TT-BTC.

Tổ chức hội chợ, triển lãm về sáng kiến được hỗ trợ tới 10 triệu đồng/01 đơn vị tham gia cho các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển, thiết kế, dàn dựng gian hàng…


Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định về nội dung và mức chi của Hội đồng sáng kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Tối đa không quá 500.000 đồng/buổi họp;

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/buổi họp;

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng: Tối đa không quá 100.000 đồng/người/buổi họp.

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động sáng kiến của năm đó.

Riêng năm 2019, các cơ quan chủ động bố trí kinh phí trong dự toán đã được giao để thực hiện hoạt động sáng kiến theo quy định.

Hậu Nguyễn

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: hoạt động sáng kiến

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm