Hỗ trợ đóng BHYT cho hộ gia đình có thu nhập đến 900.000 đồng/tháng/người

(LuatVietnam)  Ngày 29/08/2014, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015.

Trong đó chỉ rõ, hộ gia đình có mức sống trung bình là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 521.000 đồng/người/tháng đến 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ 651.000 đồng/người/tháng đến 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Hộ gia đình có mức sống nêu trên có nhu cầu tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã thẩm định. Nếu thu nhập của hộ gia đình nhỏ hơn hoặc bằng tiêu chí nêu trên, UBND cấp xã xác nhận hộ gia đình có mức sống trung bình, là đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.

  • LuậtViệtnam 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.