Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST, trong đó đưa ra hướng dẫn với chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cụ thể, sau khi các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn, cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện nội dung sau:

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tiếp nhận các quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động gồm:

+ Quyết định, Phương án hỗ trợ đào tạo và Danh sách người lao động tham gia đào tạo kèm theo Phương án;

+ Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển ngay Phòng Chế độ BHXH.

Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề (Ảnh minh họa)


- Phòng Chế độ BHXH:

+ Nhận Quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b; Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

+ Cập nhật thông tin các Quyết định hỗ trợ đào tạo lên Hệ thống để lập Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo, trình Giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển 01 bản cho Phòng Kế hoạch - Tài chính ngay trong ngày nhận được quyết định hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp;

+ Cập nhật thông tin Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo trên hệ thống để phối hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kinh phí; chuyển Quyết định thu hồi kinh phí đào tạo và dữ liệu thu hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

+ Tiếp nhận Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo để chi trả cho đơn vị bằng cả 02 hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản đơn vị đã đăng ký ngay trong ngày nhận được Bảng thanh toán hỗ trợ hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

+ Đôn đốc thu hồi kinh phí, chuyển về BHXH Việt Nam để hoàn trả Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp căn cứ theo Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo.

Công văn này được ban hành ngày 08/7/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục