Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để tạo quỹ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

(LuatVietnam) Ngày 20/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Theo đó, những địa phương còn quỹ đất sẽ được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền và được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo quỹ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với mức bình quân là 30 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ và Ngân hàng chính sách xã hội cho vay tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ, thời gian vay 5 năm, mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương với 1,2%/năm.
Tại những địa phương không còn quỹ đất thì các hộ được hỗ trợ một trong các hình thức: Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề; hỗ trợ đi xuất khẩu lao động; giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng. Riêng hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề: đối với những hộ có lao động học nghề thì ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/lao động; đối với những hộ có lao động, có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm nghề khá, tăng thu nhập thì được ngân sách trung ương hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ và được vay vốn tín dụng không quá 15 triệu đồng/hộ…
Ngoài ra, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn còn được giao đất ở với diện tích bình quân là 200m2/hộ.
Với những chính sách nêu trên, Thủ tướng đề ra mục tiêu đến năm 2015, giải quyết được 70% số hộ thiếu đất ở, đất sản xuất…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009.
 
LuậtViệtnam
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục