Tăng giảm cỡ chữ:

Hỗ trợ 13% lương tối thiểu chung đóng BHXH cho giáo viên mầm non

(LuatVietnam) Ngày 18/08/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
Các đối tượng nêu trên được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để đóng BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện: Đã có thời gian công tác trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995, liền sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non; khi nghỉ việc có đủ tuổi đời theo quy định và có từ đủ 15 đến dưới 20 năm đóng BHXH; chưa nhận chế độ BHXH 1 lần và cam kết tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.
 
Nhà nước hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm đối tượng được hưởng hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện. Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHXH đối với các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.
 
Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện thông qua cơ quan BHXH là số tháng thực tế làm giáo viên mầm non trước ngày 01/01/1995 của người được hỗ trợ nhưng tối đa không quá 60 tháng.
 
Cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH tự nguyện cho các đối tượng thuộc diện hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này khi đảm bảo các 02 điều kiện là: Tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH và đóng phần kinh phí bảo hiểm còn lại sau khi đã được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2011.
  • LuậtViệtnam 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây