Tăng giảm font chữ:

Nghị định 11: Hồ sơ nhận hoàn trả các khoản thu qua Kho bạc NN

Tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

 

Hồ sơ nhận hoàn trả các khoản thu qua Kho bạc Nhà nước (Ảnh minh họa)
Hồ sơ nhận hoàn trả các khoản thu qua Kho bạc Nhà nước (Ảnh minh họa)
 

Theo Nghị định này, người được hoàn trả có thể tự mình làm thủ tục hoặc ủy quyền cho người khác nhận tiền hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước.

Đối với hoàn trả bằng tiền mặt

Đối với hoàn trả bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước, người nhận hoàn trả phải chuẩn bị hồ sơ (01 bản) như sau:

- Chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh, chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng xuất trình tại Kho bạc Nhà nước;

- Bản chính hoặc bản sao y bản chính giấy ủy quyền nhận tiền hoàn trả (đối với trường hợp ủy quyền).

Cá nhân mang theo giấy tờ trên đến Kho bạc Nhà nước để thực hiện thủ tục nhận tiền hoàn trả.

Kho bạc Nhà nước kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; đối chiếu các thông tin với giấy tờ để thực hiện hoàn trả.

Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 phút.

Đối với hoàn trả qua tài khoản

Đối với hoàn trả theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt:

​- Nếu hoàn trả qua tài khoản của người được hoàn trả: Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả vào tài khoản của người được hoàn trả; người được hoàn trả không phải gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước;

- Nếu hoàn trả qua người ủy quyền thì người này phải gửi hồ sơ tới Kho bạc Nhà nước, hồ sơ giống như trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt.

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

>> Các mẫu bảng kê, biên lai mới áp dụng từ 2020 theo Nghị định 11

Tình Nguyễn

Tình NguyễnTình Nguyễn
Chia sẻ: