Điều kiện để hộ kinh doanh khó khăn do Covid-19 nhận hỗ trợ

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ đối với hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được nêu trong Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây.

Hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là một trong những đối tượng được hưởng hỗ trợ, trong đó: 

Về điều kiện hưởng

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

Điều kiện để hộ kinh doanh khó khăn do Covid-19 nhận hỗ trợ (Ảnh minh họa)

Về mức hỗ trợ và phương thức chi trả

Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.
Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Về trình tự, thủ tục

- Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23 đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh chậm nhất ngày 31/01/2022;

- UBND xã xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh trong thời gian 03 ngày làm việc. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục thuế;

- Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp trong thời gian 02 ngày làm việc;

- UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh trong thời gian 02 ngày làm việc;

- UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo thực hiện hỗ trợ trong thời gian 02 ngày làm việc.

Trường hợp không hỗ trợ, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Hộ kinh doanh sử dụng mẫu đề nghị số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 07/7/2021.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục