Hết năm 2020, trên 90% giáo viên GDQP đạt trình độ chuẩn

(LuatVietnam)  Tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh ngày 25/02/2014, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, điều chỉnh đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP và an ninh sao cho đến hết năm 2020, có trên 70% giảng viên và trên 90% giáo viên GDQP và an ninh được đào tạo đạt trình độ chuẩn.

Trong đó, giáo viên được đào tạo đạt trình độ chuẩn phải có bằng cử nhân GDQP và an ninh hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP và an ninh hoặc có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên GDQP và an ninh. Đối với giảng viên được đào tạo đạt trình độ chuẩn, phải có bằng cử nhân GDQP và an ninh trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trường hợp giảng viên là cán bộ quân đội, công an, phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết điều kiện để cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân được đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP và an ninh. Cụ thể như: Cơ sở giáo dục đó phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký; có mặt bằng, kết cấu hạ tầng, giảng đường, thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng và có thư viện, phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2014.
  • LuậtViệtnam 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.