Hàng miễn thuế tại khu kinh tế cửa khẩu: được mua không quá 500 ngàn đồng/ngày

(LuatVietnam) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu đến hết ngày 31/12/2012 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế hoạt động của từng khu kinh tế cửa khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo đó, khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được mua hàng nhập khẩu miễn thuế mang vào nội địa với trị giá hàng hoá không quá 500.000 đồng Việt Nam/1 người/1 ngày (trừ trị giá hàng hoá đã mua thuộc Danh mục hàng hoá hạn chế bán miễn thuế); trường hợp trị giá hàng hoá vượt quá 500.000 đồng Việt Nam thì người có hàng hoá phải nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với phần vượt quá định mức theo quy định của pháp luật hiện hành.
Danh mục hàng hoá hạn chế bán miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: thuốc lá điếu các loại, bia các loại, rượu các loại. Việc bán hàng miễn thuế đối với các mặt hàng này được thực hiện cụ thể như sau: không bán cho người dưới 18 tuổi; đối với người từ 18 tuổi trở lên, bán miễn thuế theo định mức tối đa không quá 500.000 đồng Việt Nam/1 người/1 tháng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ điểm 1.5 khoản 1 mục II Thông tư số 162/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 và công văn số 8153/BTC-PC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính.
  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bán nhà giấy tờ viết tay vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bán nhà giấy tờ viết tay vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bán nhà giấy tờ viết tay vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, từ ngày 01/01/2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng có công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất mà nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng;…

Người lao động tại doanh nghiệp nhà nước giao, bán được chia quỹ khen thưởng, phúc lợi

Người lao động tại doanh nghiệp nhà nước giao, bán được chia quỹ khen thưởng, phúc lợi

Người lao động tại doanh nghiệp nhà nước giao, bán được chia quỹ khen thưởng, phúc lợi

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, những người có tên trong danh sách thường xuyên (có hưởng lương, có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, nếu có) của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được chia số dư bằng tiền (nếu có) của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi...

Chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng

Chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng

Chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng

Ngày 30/12/2009, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 369/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày có Thông báo này, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động; không tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức.

Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu năm 2010

Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu năm 2010

Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu năm 2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 3280/QĐ-BTC ngày 25/12/2009 công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,0%/năm.