Hàng loạt quy định liên quan đến cán bộ, công chức sắp sửa đổi

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 27/11/2019.


Hàng loạt quy định liên quan đến cán bộ, công chức sắp được sửa đổi
Hàng loạt quy định liên quan đến cán bộ công chức sắp sửa đổi (Ảnh minh họa)


Cụ thể với lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu:

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện văn bằng, chứng chỉ, đặc biệt là tin học và ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, thăng hạng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

- Nghiên cứu chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số;

- Rà soát, sửa đổi các định mức về số học sinh, số giáo viên trên 01 lớp học, số nhân viên y tế trên 01 giường bệnh phù hợp với điều kiện của từng vùng miền và cân đối giữa đô thị với nông thôn, giữa miền núi với đồng bằng;

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức;

- Xử lý nghiêm các sai phạm, xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm…


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.