Tăng giảm font chữ:

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước đến 11.024 tỷ đồng

Đây là nội dung tại Quyết định số 945/QĐ-TTg được ban hành ngày 15/6/2021 phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh năm 2021.

Theo đó, hạn mức phát hành trái phiếu trong nước tối đa được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 là 11.024 tỷ đồng.

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước
Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước đến 11.024 tỷ đồng (Ảnh minh họa)


Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính thông báo hạn mức tối đa được phép phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Đồng thời, chỉ đạo, giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giao Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động quyết định cơ cấu và kỳ hạn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức nêu trên, ưu tiên phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 05 năm trở lên trong thời điểm thị trường thuận lợi, sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2021, trong đó nợ gốc là 11.024 tỷ đồng.

Linh TrangLinh Trang

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: trái phiếu