01/11/2020 là hạn cuối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Đây là cột mốc đáng chú ý đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử ban hành ngày 30/9/2019 vừa qua.


hạn cuối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
1/11/2020 là hạn cuối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)


Khoản 3 Điều 26 Thông tư 68 nêu rõ: Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 này.

Cũng từ ngày này, các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử trước đây chính thức hết hiệu lực. Có thể kể đến:

  • Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Thông tư 191/2010/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 37/2017/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC;
  • Quyết định 1209/QĐ-BTC thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;
  • Quyết định 526/QĐ-BTC mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;
  • Quyết định 2660/QĐ-BTC gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đang quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử theo các văn bản nêu trên thì chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/10/2020.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).