Hạn chế trang bị tài sản công bằng hiện vật

Hạn chế trang bị tài sản công bằng hiện vật

(LuatVietnam) Trước tình trạng quản lý tài sản công còn bất cập, phân tán và sử dụng chưa thực sự hiệu quả so với tiềm năng; việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; trong nhiều trường hợp vẫn còn thất thoát, lãng phí nhất là đối với đất đai, trụ sở làm việc, xe ô tô công…, ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoán có tính chất bắt buộc, thực hiện phương thức thuê dịch vụ và Nhà nước đặt hàng; sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho phù hợp từng nhóm chức danh; phấn đấu đến năm 2020, giảm từ 30 - 50% số lượng ô tô phục vụ cung tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương trừ các đơn vị thuộc miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện cơ chế sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở tập trung đông người, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/01/2017.

Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích thuê trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; mở rộng phạm vi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng áp dụng với tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm…

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số nghèo đến 15 triệu tạo quỹ đất sản xuất

Hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số nghèo đến 15 triệu tạo quỹ đất sản xuất

Hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số nghèo đến 15 triệu tạo quỹ đất sản xuất

Nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% - 4%/năm; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn…

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016

(LuatVietnam) Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Không miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê; Bán nhà ở xã hội phải nộp từ 50% tiền sử dụng đất cho Nhà nước; Ngân hàng phải chuyển đổi hoạt động ngoại hối cơ bản trước tháng 11/2017; Cấp phép điện tử cho tàu thuyền nhập cảnh cảng biển trong 30 phút; Đánh giá định kỳ học sinh tiểu học theo 3 mức…