Hạn chế tối đa việc học tập, khảo sát ở nước ngoài

Hạn chế tối đa việc học tập, khảo sát ở nước ngoài
(LuatVietnam) Đây là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Theo đó, xét hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các tập toàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tăng cường tiết kiệm, phòng chống lãnh phí.
Cụ thể: Tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và dự án có sử dụng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước.
Đồng thời tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao vào các mục đích như: mua sắm ôtô, tổ chức hội thảo, đi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên nhất là các khoản chi mua xe công, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tiếp khách...
Thủ tướng cũng khuyến khích hình thức trực tuyến khi tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai Nghị quyết của Quốc hội; hay hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu...
Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tiến hành xây dựng Chương tình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Bộ Tài chính trước 20 tháng cuối quý.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Nâng thời hạn đăng ký thất nghiệp lên 03 tháng

Nâng thời hạn đăng ký thất nghiệp lên 03 tháng

Nâng thời hạn đăng ký thất nghiệp lên 03 tháng

Xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ngày 21/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN.

Từ 01/01/2013, cấm bán thuốc điều trị nghiện thay thế ra thị trường

Từ 01/01/2013, cấm bán thuốc điều trị nghiện thay thế ra thị trường

Từ 01/01/2013, cấm bán thuốc điều trị nghiện thay thế ra thị trường

Ngày 15/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trong đó, đáng chú ý là quy định cấm bán ra thị trường hoặc cung cấp thuốc điều trị thay thế cho cơ sở không được phép điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định của pháp luật...