Tăng giảm font chữ:

Hạn chế sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp

(LuatVietnam) Các công ty không có cổ phần, phấn vốn góp Nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01/07/2015 được mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có là nội dung nổi bật tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2015 quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/07/2015, tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp, không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh; nếu làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp làm con dấu mới, phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu do chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng quản trị quyết định; mỗi doanh nghiệp có 01 mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2015.

·         LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore