Tăng giảm font chữ:

Hải quan phải đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế Đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan. Theo Quy chế, cơ quan hải quan phải tiếp xúc trực tiếp với người khai hải quan để tiếp nhận các thông tin về tình hình thực hiện chính sách hải quan, những sai phạm của cán bộ, công chức.

Thông qua đối thoại, cơ quan hải quan phải cung cấp kịp thời cho người khai hải quan những thông tin mới nhất về chính sách, chế độ, quy trình, thủ tục hải quan...

Đối thoại bao gồm các hình thức đối thoại thường xuyên và đối thoại định kỳ. Đối thoại thường xuyên được thực hiện hàng ngày tại cơ quan hải quan. Việc tiếp nhận thông tin phải được ghi bằng văn bản, trong đó nêu rõ cấp giải quyết, thời hạn giải quyết để người đối thoại được biết.

 

(Theo Đầu Tư)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây