TP. Hà Nội thí điểm có 2 Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 160/2021/QH14 về việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội.

Cụ thể, Điều 1 Nghị quyết này nêu rõ, thường trực HND TP. Hà Nội gồm:

- Chủ tịch HĐND: Có thể là đại biểu HNĐ hoạt động chuyên trách;

- Hai Phó Chủ tịch HĐND: Là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

- Các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND thành phố.

​TP. Hà Nội thí điểm có 2 Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
TP. Hà Nội thí điểm có 2 Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, hiện nay, theo quy định tại khoản 13 Điều 2 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019, thường trực HĐND thành phố trực thuộc Trung ương cũng gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, cách xác định Phó Chủ tịch HĐND lại được quy định như sau:

- Chủ tịch HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách: Có 01 Phó Chủ tịch HĐND;

- Chủ tịch HĐND là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách: Có 02 Phó Chủ tịch HĐND.

Các Phó Chủ tịch HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội nêu trên được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị TP. Hà Nội.

Nghị quyết này được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 08/4/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục