Hà Nội tạm dừng bổ nhiệm mới phó trưởng phòng thuộc Sở

Mới đây, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã ban hành Công văn 4809/UBND-SNV về việc thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn.

Tại Công văn này, Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các quy định sau:

- Đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

+ Tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc Sở, thuộc Chi cục và tương đương; cấp phó phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

+ Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó nêu trên, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo số lượng cấp phó không vượt quá quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP.

Hà Nội tạm dừng bổ nhiệm mới phó phòng thuộc Sở
Hà Nội tạm dừng bổ nhiệm mới phó phòng thuộc Sở (Ảnh minh họa)

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã:

Đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu theo tinh thần của Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP đã nêu ở trên, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị khi phê duyệt lại Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

- Đối với trường hợp thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu:

Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Quyết định 205-QĐ/TW: “Kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyến công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp"; báo cáo, xin ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước khi thực hiện.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Ngày 18/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN về việc tổ tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.