Hà Nội: Quyết xử lý đất mặt đường dưới 15m2 từ 06/05

(LuatVietnam) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, từ ngày 06/05/2011, UBND sẽ thực hiện việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, hiện đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông trên địa bàn Thành phố, có diện tích dưới 15m2 và có kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3m.

Biện pháp xử lý, do UBND cấp huyện lựa chọn áp dụng trong Phương án xử lý, bao gồm các hình thức: Cho phép chủ sử dụng đất thực hiện việc hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà, đảm bảo các điều kiện về mặt bằng; Tổ chức thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cho phép chủ sử dụng đất tổ chức khai thác, sử dụng thửa đất đúng mục đích và quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với các trường hợp tồn tại từ 15/03/2005 đến nay, chủ đất có giấy tờ hợp pháp, thì UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các chủ sử dụng đất có nhu cầu thỏa thuận thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hợp thửa hoặc hợp khối nhà theo quy định.

Đất chưa đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, nhưng chủ đất đã sử dụng ổn định được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp, có nhu cầu hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà thì UBND cấp huyện tiến hành việc kiểm tra, xét duyệt, thông báo, hướng dẫn các chủ sử dụng đất thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận hợp thửa đất, hợp khối nhà đó.

Trường hợp không thực hiện được việc hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch; xem xét việc cho phép chủ sử dụng đất có nhu cầu được tổ chức khai thác, sử dụng thửa đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt để làm dịch vụ công cộng và đưa vào Phương án xử lý.

Cũng theo Quyết định này, khi lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư các dự án tổng hợp, thống kê, xác định rõ ranh giới, diện tích các trường hợp thửa đất tiếp giáp và nằm ngoài chỉ giới mở đường nhưng không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng để làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư…  

  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ngày 02/6/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.