Hà Nội kiên quyết loại bỏ cán bộ không đủ năng lực

Đây là quyết tâm của UBND TP. Hà Nội tại Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/04/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2018.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm; nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

Hà Nội kiên quyết loại khỏi bộ máy cán bộ không đủ năng lực

Hà Nội kiên quyết loại khỏi bộ máy cán bộ không đủ năng lực

Cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố cần chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 05 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Nghiêm túc xử lý việc xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử…


LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục