Hà Nội hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Ngày 24/3/2020, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Sở Tài chính đã ra Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC về việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.


Thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất (Ảnh minh họa)


Theo đó, các doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo trình tự sau:

Đối với doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh, không bố trí được việc làm cho người lao động

Hồ sơ nộp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội gồm:

- Công văn đề nghị xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

- Danh sách lao động có mặt và danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ liên quan để đối chiếu như:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản chính hoặc bản sao giấy tờ liên quan đến việc tạm dừng sản xuất kinh doanh;

- Bản chấm công;

- Danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị;

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không lương, hưởng lương ngừng việc…).

Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất)

Hồ sơ nộp Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Sở Tài chính gồm:

- Công văn đề nghị xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

- Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại;

- Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ bản sao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính, báo cáo kê khai thuế tại thời điểm gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại và gần nhất với thời điểm bị thiệt hại;

- Hóa đơn chứng từ, hợp đồng mua bán hàng hóa và hồ sơ khác liên quan (tài liệu hủy hợp đồng, tiêu hủy tài sản…).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xác định và trả lời bằng văn bản.

Sau khi có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, gồm:

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS);

- Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết; trường hợp không giải quyết sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Thùy Linh
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: dịch Corona

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm