Từ 25/11/2020, Hà Nội được thêm không quá 10 Phó Giám đốc Sở

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sửa đổi tại Nghị định 107/2020 sẽ áp dụng từ ngày 25/11/2020.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 24/2014/NĐ-CP, số lượng Phó Giám đốc Sở tại các tỉnh, thành phố không quá 03 người. Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không quá 04 người.

ha noi duoc them khong qua 10 pho giam doc so
Từ 25/11/2020, Hà Nội được thêm không quá 10 Phó Giám đốc Sở (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, từ 25/11/2020, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 107/2020, Chính phủ đã quy định tăng số lượng Phó Giám đốc Sở tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, bình quân mỗi Sở sẽ có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ vào số lượng Sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định số lượng cụ thể của từng Sở cho phù hợp.

Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc nêu trên thì mỗi thành phố còn được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Những người này do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Chức vụ này không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nghị định 107/2020 được ban hành ngày 14/9/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục