Hà Nội: Các giấy tờ cần mang theo khi ra đường

Ngày 29/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ra Công văn hỏa tốc số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. 

Theo Công văn này, Giấy đi đường được cấp, sử dụng trong các trường hợp cụ thể sau:

- Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết: Trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu thì cán bộ, nhận viên được tham gia giao thông.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và cấp Giấy đi đường.

các giấy tờ cần mang theo khi ra đườngHà Nội: Các giấy tờ cần mang theo khi ra đường (Ảnh minh họa)
 

- Đối với người lao động trong Thành phố làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài Khu, Cụm công nghiệp), cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu; lực lượng duy trì hệ thống, bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh vụ trong Thành phố được tham gia giao thông khi:

Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch, lập Kế hoạch hoạt động, kèm theo Danh sách người lao động, cấp Giấy đi đường.

- Đối với người ở tỉnh, thành khác vào Thành phố làm việc, lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Giấy đi đường).

- Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác: Cần có Giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và Giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú (Giấy đi đường).

- Đối với các trường hợp khác: Người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị:

Căn cước công dân, Hộ chiếu, Vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày). Đối với bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện; lịch trình vào, ra; địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn Thành phố.

Riêng đối với lễ tang ngoài Thành phố cần có: Danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị 17 của Thành phố.

- Các trường hợp ra, vào Thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia, phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và Giấy đi đường.

- Còn đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi Thành phố trước ngày 24/7/2021 (thời điểm ban hành Chỉ thị 17) muốn quay lại Thành phố; các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội cần chuẩn bị:

Căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán; kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày).

UBND Thành phố giao Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát: Căn cứ nội dung nêu trên tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên tham gia đi đường thuận lợi.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) quy định.

Công văn được ban hành ngày 29/7/2021.

Dưới đây là mẫu giấy đi đường.

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ....

 

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

 

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày … tháng ... năm 2021

 

 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

 

1. Họ và tên:.................................... ;     Giới tính:..........................................

2. Sinh ngày.... tháng. năm............. ;

3. Số CCCD/CMND:........................ ;  Ngày cấp:..................... ; Nơi cấp:...........

4. Số điện thoại:...................... ;

5. Địa chỉ thường trú:..........................................................................................

6. Nơi làm việc:........................................................... ;

7. Địa chỉ cơ quan:..............................................................................................

8. Chức vụ/Vị trí công tác:...................................................................................

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc liên hệ 1900 6192 để được giải đáp, hỗ trợ. 

>> Mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục