Phương thức gửi chứng từ điện tử đến Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi chứng từ điện tử đến Kho bạc Nhà nước qua các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn trên các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước bằng các phương thức sau:

- Lập hồ sơ hoặc kê khai thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước;

- Tải chứng từ điện tử lên các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

- Tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức với hệ thống thông tin của Kho bạc Nhà nước.

Chứng từ điện tử gửi đến Kho bạc Nhà nước qua các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước phải đáp ứng quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Phương thức gửi chứng từ điện tử đến Kho bạc Nhà nước
Phương thức gửi chứng từ điện tử đến Kho bạc Nhà nước (Ảnh minh họa)

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập trên các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo tài khoản đăng nhập các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước và đổi mật khẩu định kỳ tối đa không quá 03 tháng.

Đối với đăng nhập giao dịch điện tử liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

- Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

- Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước cho từng thành viên tham gia giao dịch điện tử thuộc cơ quan, tổ chức (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc cá nhân theo hướng dẫn tại Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này ban hành ngày 08/10/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục