Án lệ được góp ý trong 30 ngày từ khi đăng tải

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ ngày 18/6/2019.

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

lấy ý kiến án lệ
Lấy ý kiến góp ý án lệ trong 30 ngày từ khi đăng tải (Ảnh minh họa)


Theo đó, những bản án, quyết định này phải được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao để các Tòa án, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, cá nhân, cơ quan, tổ chức quan tâm tham gia ý kiến.

Ý kiến góp ý được gửi về Tòa án nhân dân tối cao. Thời gian lấy ý kiến góp ý là 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 30 ngày cũng là thời gian án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử kể từ ngày công bố.

Đáng chú ý là trong 03 trường hợp sau đây, án lệ không phải lấy ý kiến góp ý:

- Được Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đề xuất;

- Được Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao đề xuất;

- Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn khi xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm;

Sau khi được thông qua, án lệ sẽ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao; Được gửi cho các Tòa án, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và được đưa vào Tuyển tập án lệ để xuất bản.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục