Từ 18/11/2019, xin xác nhận số CMND phải có giấy đề nghị

Thông tư 41/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 01/10/2019 đã bổ sung thêm một số biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Căn cước công dân.


giấy đề nghị xác nhận số CMND
Xin xác nhận số CMND phải có giấy đề nghị (Ảnh minh họa)


Giấy đề nghị xác nhận số CMND - Mẫu CC13 ban hành kèm theo Thông tư này được ghi như sau:

- Mục “Họ, chữ đệm và tên”: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa đủ dấu.

- Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục “Giới tính”: Giới tính nam thì ghi là “Nam”, giới tính nữ thì ghi là “Nữ”.

- Mục “Dân tộc”: Ghi dân tộc của công dân đề nghị cấp giấy xác nhận số CMND theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc của cơ quan có thẩm quyền.

- Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch của công dân đề nghị cấp giấy xác nhận số CMND theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

- Mục “Nơi đăng ký khai sinh”, mục “Quê quán”: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường hợp các giấy tờ này không ghi đầy đủ địa danh hành chính thì ghi địa danh theo giấy tờ đó. Nếu địa danh hành chính có sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định.

- Mục “Nơi thường trú”: Ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/11/2019.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục