Tăng giảm cỡ chữ:

Giáo viên tiểu học chỉ nhận xét vào vở học sinh khi cần thiết

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai, bắt đầu từ lớp 1. Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học để phù hợp với chương trình mới.

Giáo viên tiểu học chỉ nhận xét vào vở học sinh khi cần thiết
Giáo viên tiểu học chỉ nhận xét vào vở học sinh khi cần thiết (Ảnh minh họa)
 

Việc đánh giá thường xuyên đối với học sinh tiểu học được chia thành: đánh giá nội dung học tập và đánh giá sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực.

Đối với đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục, giáo viên cần sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.

Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập để học và làm tốt hơn.

Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện.

Đối với đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời…

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây