Tăng giảm font chữ:

Giáo viên sẽ phải bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm

Ngày 01/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời ban hành Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT và Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT quy định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.


Giáo viên sẽ phải bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm
Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là 120 tiết/năm (Ảnh minh họa)


Theo Thông tư 17, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông sẽ phải bồi dưỡng thường xuyên với thời lượng mỗi chương trình khoảng 40 tiết/năm học.

Trong đó:

  • Chương trình 01 là chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục phổ thông;
  • Chương trình 02 là chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương;
  • Chương trình 03 là chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm.

Tương tự giáo viên, theo Thông tư 18, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cũng phải bồi dưỡng thường xuyên với các chương trình và thời lượng tương ứng.

Riêng chương trình 03 với cán bộ quản lý là chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 01 và Chương trình bồi dưỡng 02 cho phù hợp nhưng không thay đổi thời lượng của Chương trình 03 (tổng thời lượng vẫn phải đảm bảo 120 tiết/năm).

Các Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/12/2019.

Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: giáo viên