Giáo sư phải có ít nhất 3 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Đã có tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư mới (Ảnh minh họa)


Theo Quyết định này, ngoài một số tiêu chuẩn chung, ứng viên chức danh giáo sư còn phải đáp ứng một số tiêu chí như:

- Đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ đủ 03 năm trở lên;

- Đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp với ngành, chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư;

- Là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế,  giải pháp hữu ích trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín; Từ năm 2020, ứng viên chức danh giáo sư phải có ít nhất 05 bài báo khoa học;

- Chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư;

- Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

- Hướng dẫn chính ít nhất 02 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ theo quy định…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.


LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục