Giảm thời gian cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp còn 30 ngày

(LuatVietnam) Ngày 26/05/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của các Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.
Theo đó, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất làm muối; đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình cá nhân được rút ngắn xuống còn 30 ngày thay vì 50 ngày như quy định trước đây.
 
Tiêu chuẩn để hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp theo bình quân diện tích đất nông nghiệp tại xã.
 
Về quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, Nghị định cũng quy định: Thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá 15 năm và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 10 năm. Đối với trường hợp nguồn nước đảm bảo khai thác ổn định lâu dài, thời hạn tối thiểu của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là 5 năm.
 
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/07/2011; bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19; điểm b khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP; bãi bỏ Điều 24, 30, 47, 48, 51, khoản 1 Điều 55, Điều 56, 59, 62 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục