Tăng giảm font chữ:

Giảm giờ làm việc của người lao động xuống dưới 48 giờ/tuần

Nghị quyết 101/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 27/11/2019 đã tổng kết lại những nội dung chính của kỳ họp thứ 8 diễn ra trong 28 ngày (từ ngày 21/10 - 27/11/2019) vừa qua.


Đề xuất giảm giờ làm việc của người lao động
Giảm giờ làm việc của người lao động xuống dưới 48 giờ/tuần (Ảnh minh họa)


Đáng chú ý tại Nghị quyết là nội dung đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống thấp hơn 48 giờ/tuần (hiện nay theo Bộ luật Lao động, thời giờ làm việc tối đa 48 giờ/tuần). Nhiệm vụ này được giao Chính phủ thực hiện căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng công bố danh sách các Luật và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này. Cụ thể:

11 Luật: Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Chứng khoán; Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ…

17 Nghị quyết: Nghị quyết khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020…

Bên cạnh đó là danh sách 10 dự án Luật được cho ý kiến, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng…


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore