Giảm chính sách hỗ trợ cho không đối với người nghèo

Giảm chính sách hỗ trợ cho không đối với người nghèo

(LuatVietnam) Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg.

Theo Kế hoạch, sẽ kiến nghị tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách giảm nghèo theo hướng giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Đồng thời, tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hỗ trợ sinh kế và phát triển vùng ở đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới…

Ngoài ra, cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo…

Kế hoạch đề ra mục tiêu: 100% các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất các nội dung chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo, không dàn trải, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, nội dung Kế hoạch đề ra. Rà soát, tích hợp chính sách bảo đảm phù hợp với định hướng cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016. Tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát, tích hợp chính sách, báo cáo Thủ tướng và Quốc hội trong năm 2018…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Phải che mặt nạn nhân trẻ em khi đăng trên báo chí

Phải che mặt nạn nhân trẻ em khi đăng trên báo chí

Phải che mặt nạn nhân trẻ em khi đăng trên báo chí

Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm…