Giảm 10% phí cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Ngày 11/3/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2021/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Theo Thông tư này, từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự nộp phí bằng 90% mức phí quy định tại Mục I, Mục II Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 249/2016/TT-BTC.

Cụ thể, mức phí này từ ngày 11/3/2021 - hết ngày 31/12/2021 như sau:

Stt

Nội dung phí, lệ phí

Mức thu

I

Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

1

Phí thẩm định cấp mới giấy phép

Một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ

7,2 triệu đồng/lần thẩm định

Thêm một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ

1,8 triệu đồng/lần thẩm định

2

Phí thẩm định sửa đổi, bổ sung giấy phép do thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ

2,7 triệu đồng/lần thẩm định

Thêm một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ

900.000 đồng/lần thẩm định

3

Phí thẩm định sửa đổi, bổ sung giấy phép do thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật

900.000 đồng/lần thẩm định

4

Phí thẩm định cấp lại giấy phép do giấy phép bị mất hoặc hư hỏng

450.000 đồng/lần thẩm định

5

Phí thẩm định gia hạn giấy phép

450.000 đồng/lần thẩm định

II

Cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự

2,7 triệu đồng/lần thẩm định

2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

2,7 triệu đồng/lần thẩm định

Từ ngày 01/01/2022 trở đi, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo mức phí quy định tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục