EVN đảm bảo có lãi giai đoạn 2016 - 2020

(LuatVietnam) Tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong giai đoạn này, EVN đảm bảo kinh doanh có lãi với chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 3% trở lên; tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%. Tập trung mọi nỗ lực, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 720.576 tỷ đồng.

EVN đảm bảo có lãi giai đoạn 2016 - 2020

EVN đảm bảo kinh doanh có lãi giai đoạn 2016 - 2020 

Bên cạnh đó, EVN cần đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương. Tăng năng suất lao động bình quân hàng năm đến 10%. Sản lượng điện thương phẩm đạt bình quân 2,5 triệu kWh/cán bộ, công nhân viên đến năm 2020.

Đồng thời, thực hiện một trong các nhiệm vụ chính được giao là sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn theo đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đi đôi với phát triển thị trường điện bán buôn điện cạnh tranh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục