Được vay ngoại tệ để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa

(LuatVietnam) Ngày 24/3/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.
Theo đó, TCTD được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn: Để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay có ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh, mua của tổ chức tín dụng cho vay hoặc tổ chức tín dụng khác được cam kết bằng văn bản; Cho vay ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu xuất khẩu; Các nhu cầu vốn khác phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Thống đốc NHNN.
 
TCTD cho vay bằng ngoại tệ theo quy định tại Thông tư này, quy định về cho vay, quản lý ngoại hối, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của TCTD, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải báo cáo NHNN về các khoản cho vay này.
 
Báo cáo phải phản ánh rõ ràng số dư nợ cho vay đối với khách hàng là người cư trú, dư nợ cho vay và đầu tư đối với TCTD khác hoạt động tại Việt Nam, số dư nợ quy đổi ra đồng Việt Nam, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay so với tháng trước liền kề. Thời gian nộp báo cáo hàng tháng, chậm nhất vào ngày mùng 10 của tháng liền kề tháng báo cáo.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/5/2011 và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 và Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009.
 
Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 09/5/2011, TCTD và khách hàng vay thực hiện theo các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng đó.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục