Được rút tiền mặt từ 100 triệu đồng trở lên/01 lần giao dịch

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) khi giao dịch với đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ 100 triệu đồng trở lên/01 lần giao dịch được thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.

Thay vì định mức từ 01 tỷ đồng trở lên trong 01 lần giao dịch như trước đây.


Được rút tiền mặt từ 100 triệu đồng trở lên/01 lần giao dịch (Ảnh minh họa)

Quy trình rút tiền mặt tại ngân hàng được thực hiện như sau:

- Đơn vị sử dụng NSNN ghi đầy đủ, chính xác thông tin (họ tên; địa chỉ; số và ngày cấp chứng minh nhân…) của người nhận tiền mặt (cán bộ, công chức của đơn vị) trên các chứng từ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước;

- Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo quy định. Nếu đủ điều kiện, chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến ngân hàng thương mại để đề nghị cung cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng NSNN;

- Căn cứ chứng từ rút tiền mặt, chứng minh nhân dân…, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản làm thủ tục cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng NSNN.

Hậu Nguyễn

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm