Dừng xác định trình độ lý luận chính trị của cán bộ, Đảng viên

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Kết luận 09-KL/TW về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, Đảng viên.

Kết luận nêu rõ, sau hơn 10 năm thực hiện Quy định 256 năm 2009 của Ban Bí thư, việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, Đảng viên đã cơ bản hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xác định trình độ lý luận chính trị cũng bộc lộ nhiều hạn chế; một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa sát thực tế, chưa đúng đối tượng; quy trình, thủ tục xác định chưa chặt chẽ;...


Dừng xác định trình độ lý luận chính trị của cán bộ, Đảng viên (Ảnh minh họa)


Theo Ban Bí thư, đến nay, những nội dung đó không còn phù hợp với yêu cầu mới về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng nhận thức chưa đúng về mục đích xác định trình độ lý luận chính trị; chưa quan tâm quán triệt, triển khai Quy định 256.

Do đó, để thực hiện nghiêm yêu cầu học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, Đảng viên và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết 32-NQ/TW, Ban Bí thư quyết định dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 256.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị, kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, học đối phó để lấy bằng cấp, không vì mục đích nâng cao tri thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Kết luận này được ban hành ngày 09/7/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục