Tăng giảm font chữ:

Dừng bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức ở nhiều địa phương

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Tạm dừng tuyển dụng công chức huyện, xã
Dừng bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức huyện, xã ở nhiều địa phương (Ảnh minh họa)


Theo đó, các cơ quan thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp (chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13) phải tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi có chỉ đạo mới, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách (phải xin ý kiến trước khi bầu, bổ nhiệm).

Ngoài ra, việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Bên cạnh nguồn nhân lực, việc sắp xếp nguồn vật lực cũng cần được chú trọng. Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất,… bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát khi đưa vào khai thác.

Tất cả các nội dung trên đều phải đưa vào phương án tổng thể và nội dung phương án này phải nêu được 03 vấn đề:

- Số lượng và danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diễn phải thực hiện sắp xếp;

- Phương án, kế hoạch, lộ trình, dự trù kinh phí thực hiện sắp xếp;

- Giải trình, thuyết minh các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù không đưa vào phương án tổng thế sắp xếp của địa phương.

Chậm nhất ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương phải gửi phương án để tổng hợp, xem xét.

Nghị quyết 32/NQ-CP ban hành ngày 14/5/2019.

Thùy LinhThùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: tuyển dụng công chức Nghị quyết 32/NQ-CP 2019