Tăng giảm font chữ:

Sớm đưa sách giáo khoa vào Danh mục hàng do Nhà nước định giá

Ngày 12/5/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I năm 2020.

 

Chính phủ: Sớm đưa sách giáo khoa vào Danh mục hàng do Nhà nước định giá
Sớm đưa sách giáo khoa vào Danh mục hàng do Nhà nước định giá (Ảnh minh họa)
 

Tại Thông báo này, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thành các thủ tục để trình Chính phủ xem xét phê duyệt, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, đưa mặt hàng sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá nhằm bảo đảm công bằng trong biên soạn, sử dụng sách giáo khoa; giải quyết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của phụ huynh, học sinh.

Đối với sách giáo khoa lớp 01 phục vụ năm học 2021 - 2022, trước mắt thực hiện theo quy định hiện hành; đồng thời, đề nghị các Nhà xuất bản rà soát phương án giá đã kê khai, trong đó đề nghị kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng.

Tình Nguyễn
Tình NguyễnTình Nguyễn
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!