Dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(LuatVietnam) Ngày 22/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó cho thấy cả dự toán thu và chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều tăng so với năm 2016.

Cụ thể, nếu như chỉ tiêu dự toán thu năm 2016 là 269.294 tỷ đồng thì chỉ tiêu dự toán thu năm 2017 là 320.777 tỷ đồng; trong đó thu bảo hiểm xã hội là 191.392 tỷ đồng; Thu bảo hiểm thất nghiệp là 12.941 tỷ đồng; Thu bảo hiểm y tế là 78.938 tỷ đồng; Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính là 37.500 tỷ đồng.

Chỉ tiêu dự toán chi năm 2017 là 239.534 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu dự toán chi năm 2016 là 200.047 tỷ đồng. Trong đó, chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã  hội là 127.940 tỷ đồng; chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp là 8.721 tỷ đồng; chi chế độ bảo hiểm y tế là 91.185 tỷ đồng; chi phí quản lý là 11.688 tỷ đồng.

Cũng theo Quyết định, mức chi hỗ trợ cho UBND cấp xã thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn là 6000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2017.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục