Sắp sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông báo 306/TB-VPCP về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.
dự thảo sửa đổi về thu tiền sử dụng đất
Sắp có dự thảo Nghị định sửa đổi về thu tiền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Theo đó, ngày 19/8/2019, sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, các đại biểu dự họp cho ý kiến, Phó Thủ tướng đã có kết luận về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụng đất như sau:

- Về đối tượng được ghi nợ: Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến về các trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, các gia đình chính sách… của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Về xác định mức tiền sử dụng đất được ghi nợ: Làm rõ hình thức hỗ trợ được khấu trừ và không được khấu trừ;

- Về trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất: Tiếp tục làm rõ và nghiên cứu tiếp thu theo hướng thuận tiện, đơn giản thủ tục cho người dân;

- Về xử lý chuyển tiếp: Nghiên cứu tiếp thu, giải trình xử lý chuyển tiếp để bảo đảm tính công bằng của pháp luật…

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng và Văn phòng Chính phủ.

Thông báo này được ban hành ngày 29/8/2019.


Nguyễn Hương
Chủ đề: Tiền sử dụng đất

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao