6 nội dung của Luật Đất đai 2013 sắp bị sửa đổi, bổ sung

Bên cạnh nhiều nội dung đáng chú ý về bảo hiểm xã hội, tại Quyết định số 889, Thủ tướng Chính phủ cũng dự kiến sửa đổi nhiều quy định liên quan đến Luật Đất đai năm 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Luật Đất đai và Chính phủ sẽ trình Quốc hội vào năm 2022. Nội dung này đã được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

​6 nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Luật đất đai 2013
6 nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Luật đất đai 2013 (Ảnh minh họa)

Cụ thể các nội dung dự kiến được sửa đổi của Luật Đất đai gồm:

- Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cổ phần, phần vốn góp chi phối để thống nhất và đồng bộ với các quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

- Xác định cụ thể từng thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất và đưa ra phương án thích hợp để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đề xuất sửa đổi quy định về việc không quy định diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất.

- Quy định cụ thể hơn về các loại hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất khác với các loại hợp đồng hiện đang được quy định tại Luật này;

- Sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 để thống nhất với Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất.

- Quy định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thống nhất.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 07/6/2021.

>> Dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục