Tăng giảm font chữ:

Đóng bảo hiểm 10 - 15 năm cũng được hưởng lương hưu

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách bảo hiểm xã hội, dựa trên quan điểm bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết chỉ rõ:

- Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp.

Đóng bảo hiểm 10 - 15 năm cũng được hưởng lương hưu

Theo Nghị quyết 28 về cải cách bảo hiểm xã hội​, sẽ giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 

- Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

- Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

Xem toàn bộ điểm mới của Nghị quyết 28 về cải cách bảo hiểm xã hội tại đây.

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: Nghị quyết về cải cách bảo hiểm xã hội