Đơn vị tự chủ tài chính tinh giản biên chế bằng kinh phí tự có

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.

Đơn vị tự chủ tài chính tinh giản biên chế
Đơn vị tự chủ tài chính tinh giản biên chế bằng kinh phí tự có (Ảnh minh họa)

Theo đó, các đơn vị tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, các cơ quan khác đang được áp dụng cơ chế đặc thù thì sử dụng kinh phí của đơn vị để thực hiện tinh giản biên chế.

Với các đơn vị còn lại, kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế được thực hiện như sau:

- Dự toán ngân sách được giao hàng năm và nguồn thu của đơn vị được để lại sử dụng dùng cho việc chi trả: trợ cấp 1 lần bằng 03 tháng lương hiện hưởng; hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho người thuộc diện tinh giản trong độ tuổi quy định có nguyện vọng học nghề trước khi thôi việc; trả lương cho thời gian đi học và trợ cấp kinh phí học nghề;

- Ngân sách Nhà nước dùng cho việc thực hiện các chế độ khác:

+ Với đối tượng do trung ương quản lý thì ngân sách trung ương bảo đảm bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho các Bộ, cơ quan trung ương;

+ Với đối tượng do địa phương quản lý thì ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách Nhà nước và bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/7/2019.

Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục