Tăng giảm cỡ chữ:

Đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực đất đai

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018.

Nghị định này đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai như sau:

- Với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện điều tra, đánh giá đất đai: Chỉ còn yêu cầu 02 cá nhân đáp ứng đủ điều kiện, thay vì 05 cá nhân như quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Với cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai: Chỉ cần có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 30 tháng trở lên, thay vì 36 tháng trở lên theo quy định Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

Đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực đất đai

Nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực đất đai đã được đơn giản hóa (Ảnh minh họa)


- Với cơ sở xử lý chất thải nguy hại: Bỏ yêu cầu nhân sự phải được đóng BHXH, y tế, có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có biên chế trong tổ chức được cấp phép xử lý chất thải nguy hại như quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP;

- Với tổ chức hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: Đội ngũ nhân lực chỉ cần tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thay vì tối thiểu 03 người như quy định tại Nghị định 38/2016/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/10/2018.

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: quản lý đất đai