Tăng giảm font chữ:

Đơn giản điều kiện cấp phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ra Nghị định sửa đổi điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Tại Nghị định 16/2019/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đã được đơn giản hóa, giảm điều kiện về thời gian hoạt động có lãi trong 5 năm xuống còn 3 năm liên tục trước thời điểm nộp hồ sơ.

Cụ thể, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện:

Có lãi trong 3 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu.


Sửa đổi điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của NHNN (Ảnh minh họa)

Theo đó, báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận và công bố theo quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Đồng thời, Nghị định này cũng sửa đổi điều kiện ủy thác và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Giảm điều kiện có lãi trong 5 năm thành 3 năm và bỏ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

Hậu Nguyễn
Hậu NguyễnHậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Cắt giảm điều kiện kinh doanh