Tăng giảm cỡ chữ:

Học sinh, giáo viên đối thoại với Hiệu trưởng ít nhất 01 lần/năm

Để hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT.

 

Học sinh, giáo viên đối thoại với Hiệu trưởng ít nhất 01 lần/năm
Học sinh, giáo viên đối thoại với Hiệu trưởng ít nhất 01 lần/năm (Ảnh minh họa)
 

Một điểm mới đáng chú ý tại Thông tư này là việc bổ sung quy định về đối thoại tại cơ sở giáo dục.

Theo đó, đối thoại tại cơ sở giáo dục được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học với Hiệu trưởng hoặc giữa đại diện tập thể lao động, đại diện người học với Hiệu trưởng.

Đối thoại tại cơ sở giáo dục được thực hiện định kỳ ít nhất mỗi năm học một lần hoặc khi một bên có yêu cầu.

Nội dung đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm đối thoại, quy trình tổ chức đối thoại thực hiện theo quy chế dân chủ của cơ sở giáo dục.

Thông tư cũng bổ sung nhiều việc nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học được tham gia ý kiến trước khi Hiệu trưởng quyết định.

Chẳng hạn, người học được tham gia ý kiến những việc sau:

- Kế hoạch giáo dục và đào tạo hằng năm của cơ sở giáo dục (mới);

- Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định (mới);

- Chế độ chính sách của Nhà nước (mới);

- Nội quy, quy định của cơ sở giáo dục có liên quan đến người học (đã có trước đây);

- Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong cơ sở giáo dục có liên quan đến người học (đã có trước đây).

>> Xử lý nghiêm Hiệu trưởng nếu có sai phạm trong thu, chi đầu năm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây