Tăng giảm font chữ:

4 trường hợp được đổi tên chủ đăng ký sử dụng tên miền

Ngày 19/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

4 trường hợp được đổi tên chủ đăng ký sử dụng tên miền
4 trường hợp được đổi tên chủ đăng ký sử dụng tên miền (Ảnh minh họa)


Theo nội dung Thông tư này, việc đổi tên chủ đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp:

- Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

- Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

- Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp nêu trên, ngoài Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền, chủ sử dụng tên miền còn phải bổ sung một trong các giấy tờ:

- Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Văn bản tổ chức lại doanh nghiệp;

- Giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng tên miền.

Sau khi có đủ các giấy tờ, chủ sử dụng có thể lựa chọn một trong các phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC); gửi qua đường bưu chính đến trụ sở của VNNIC hoặc thực hiện trực tuyến tại địa chỉ www.diachiip.vn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2019.
 

Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ: